Personel Sayıları
Profesör 2
Doçent 3
Yardımcı Doçent 2
Araştırma Görevlisi 6
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 5
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 226 292
2. Öğretim Öğrencisi 178 329
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 404 621
Genel Toplam 1025