Personel Sayıları
Profesör 3
Doçent 3
Yardımcı Doçent 4
Araştırma Görevlisi 6
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 5
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 223 325
2. Öğretim Öğrencisi 161 316
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 384 641
Genel Toplam 1025