Personel Sayıları
Profesör 3
Doçent 2
Yardımcı Doçent 3
Araştırma Görevlisi 6
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 4
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 226 292
2. Öğretim Öğrencisi 179 331
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 405 623
Genel Toplam 1028